14-dagars återbetalningsgaranti från mottagande av ordern

Har de beställda varorna inte uppfyllt dina förväntningar eller är du missnöjd med ditt köp av någon anledning? Det är naturligtvis möjligt att returnera dina varor inom 14 dagar, utan att ge någon förklaring. Observera att returnerade varor ska vara både oskadade och oanvända. Kunden måste betala fraktkostnaderna.

 

Felaktigt leveransskydd

Vi värdesätter våra kunder och strävar efter att ge dem bästa möjliga kundservice. Därför erbjuder vi dig också en säker leverans. Om din beställning är vilse eller skadad, skickar vi dig en ny kostnadsfri, baserat på din ursprungliga beställning. Vi ser till att du alltid är nöjd med de beställda varorna. Den nya ordern skickas till dig på ett annat datum.

 

Garanti ej begränsad av kilometer

En 12-månaders garanti erbjuds för renoverade bränsleinsprutare och är inte begränsad av körsträcka. Kunderna utsätts inte för några restriktioner och kan dra full nytta av transportmedlen. En standard 24 månaders garanti finns för nya bränsleinsprutare (för privatkunder).

 

Testresultatprotokoll

Alla inköpta renoverade bränsleinjektorer kommer att ges en testrapport och eventuellt tilldelas nya koder.

 

Kontrollera delar med VIN-kod

Ingen är född en mästare och det är därför förståeligt att du kan välja fel typ av injektorn. Informera oss om din bils VIN och vi kommer gärna att kontrollera om bränsleinsprutarna är lämpliga för dina behov eller ej. I händelse av att andra injektorer köps kommer nästa steg att diskuteras. Kunden kan återbetalas eller alternativt leverans av lämpliga bränsleinsprutare ordnade.

 

 

Återbetalning av återbetalningsbar deposition inom 3 dagar

Efter att du har fått dina gamla injektorer, kommer det inte att vara möjligt att återbetala dina återbetalade återbetalningsbara insättningar. Du kommer att få ditt bidrag senast inom en period på 3 dagar.

 

Gratis frakt

Vi erbjuder gratis frakt för alla leveranser till Storbritannien och Europeiska unionens medlemsstater.

 

 

Allmänna villkor

1) Inledande bestämmelser

a) Injectec (nedan kallat säljaren) operatören är företaget INJECTEC EUROPE s.r.o., ID: 21500967, som ägnar sig åt försäljning av bränsleinjektorer, reglerar avtalsvillkoren relationer, rättigheter och skyldigheter som följer av köpeavtalet som ingåtts mellan Säljaren och en fysisk person (nedan kallad "Köparen") via Internet-butiken som ägs av Säljaren, i överensstämmelse med Storbritannien gällande rättsliga bestämmelser, särskilt i enlighet med bestämmelserna i § 1751 par. 1 i lag nr 89/2012 Coll., Civil Code, med ändringar. Online-butiken som drivs av säljaren finns på webbadressen: https://injectec.se webbplats (hädanefter kallad "webbutiken"). 

b) De nuvarande affärsvillkoren gäller inte för ingåendet av ett inköpsavtal med en juridisk person från köparens sida eller en person som lämnar in en order inom ramen för sin verksamhet eller egenföretagande.

c) Som en del av det försäljningskontrakt som ingåtts mellan Säljaren och Köparen är det möjligt att förhandla om ändringar av de affärsvillkor som åsidosätter nuvarande affärsvillkor.

d) Försäljningskontrakt, affärsvillkor och informationstext om skydd av personuppgifter upprätthålls på tjeckiska språket. Affärsvillkor och information om skydd av personuppgifter ingår i ett försäljningsavtal som ingåtts mellan köparen och säljaren.

e) Säljaren har möjlighet att ändra, ändra eller uppdatera Villkoren och informationstexten om skydd av personuppgifter. Dessa åtgärder påverkas inte på något sätt av de rättigheter och skyldigheter som uppstått av effekten av den tidigare versionen av Villkoren och informationstexten om skydd av personuppgifter. Ovannämnda texter placeras på Säljarens hemsida och är alltid tillgängliga för köparen.

 

2) Avsluta köpavtalet

a) Online-butiken som drivs av säljaren innehåller ett erbjudande om bränsleinsprutare som innehåller en beskrivning och köpeskillingen. Priserna är noterade inklusive skatt. Ovanstående information gäller för varaktigheten av online-butikens tillgänglighet. Online-butiken innehåller också information om kostnaden för leverans av bränsleinsprutare. Online-butiken injectec.se riktar sig till försäljning av nya och renoverade bränsleinsprutare.

b) Köpavtalet ingås utanför handelsmannens kontor via Säljarens webbplats, där webbutiken finns.

c) I de fall ett inköpsavtal ingås på internationell nivå mellan Säljaren och Köparen, erkänner köparen att han eller hon bär utgifter som är förknippade med eventuella tullklareringar eller andra avgifter som regleras av lagstiftningen i den särskilda staten.

d) Det nya inköpsavtalet om bränsleinsprutning ingås på Säljarens webbplats genom en beställningsblankett som köparen tillhandahålls efter att den valda produkten sätts i en virtuell kundvagn. Denna blankett måste fyllas i av köparen. Förutom att tillhandahålla information om de beställda bränsleinjektorerna, betalnings- och leveransmetoderna innehåller formuläret även köparens kontaktuppgifter, som krävs för att slutföra ordern.

e) Innan beställningen skickas har köparen rätt att kontrollera och vid behov ändra eller redigera de uppgifter som han har angett. Ordern skickas genom att trycka på "send" -knappen, som finns under ordningsformuläret.

f) Det finns två möjliga sätt att beställa omformade bränsleinsprutare eller med andra ord de injektorer som har genomgått fullständiga reparationer, såsom att byta alla nödvändiga delar eller återställa bränsleinsprutarna till deras ursprungliga nya tillstånd.

- Det första alternativet (kallat "matning för dina injektioner i förväg") för inköp av renoverade bränsleinsprutare gör det möjligt att skicka injektionssprutor i förväg. I det här fallet finns ingen återbetalningsbar deposition.

- Den andra varianten (i Injektor märkt som "inklusive återbetalningsbar deposition - med återbetalningsbelopp per styck") möjliggör inköp av renoverade bränsleinsprutare, vilket kräver att kunden håller sina renoverade injektorer, vilket innebär att han eller hon behöver inte gå tillbaka till bilreparatören. I det här fallet har Injectec ett förskottsbetalningssystem vid beställning.

Återbetalningsbar deposition ska returneras till kunden inom 3 dagar efter leverans av de ursprungliga injektorerna till den angivna returadressen. Kunden ansvarar för att skicka originalinjektorerna inom 14 dagar efter leverans av de renoverade insprutningsanordningarna och i normalt slitage. Kunden bekräftar att en säkerhetskopia inte ska återbetalas för injicerade, brutna eller demonterade injektorer.

g) Ordern blir bindande för både Säljaren och Köparen när köparen skickar en beställning via orderformuläret och säljaren bekräftar ordern. Kvitto på kvitto och beställning av order skickas till köparen via ett e-postmeddelande.

h) Genom att skicka orderformuläret samtycker köparen till säljaren med e-post för att kommunicera och vidarebefordra information till köpare.

 

3) Betalningsvillkor

a) Säljaren tillåter köparen att betala för ordern, som också inkluderar fraktkostnader, med flera metoder. Köparen kan bestämma vilken av de erbjudna varianterna som är lämpligast för honom.

b) Betalningsmetoder som kan användas för att betala för ordern via Säljarens internetbutik inkluderar:

- Banköverföring till säljaren, vars bankkontooplysninger anges i orderbekräftelsen

- Kreditkort

The FONDY Payment Gateway is a simple and safe way to pay online. The FONDY Payment Gateway is under the supervision of the National Bank / FCA UK license number, no. 900705). After selecting the payment option, you will be redirected to the bank page. When paying with a card, you need to enter your credit card details. Your payment will be credited within minutes. This way you pay with a credit card via internet or a fast online bank transfer. This form of payment is not charged.

For more information, visit our website: https://fondy.io/ Please do not hesitate to contact us: dalibor.tetrev@fondy.eu 

c) Så snart beställningspriset inklusive transportkostnaden är avgjort ska säljaren utfärda ett skattedokument till köparen.

d) Enligt säljloven är säljaren skyldig att utfärda kvitto till köparen. Samtidigt är han skyldig att registrera de intagna intäkterna hos skattadministratören på nätet eller senast inom 48 timmar i händelse av tekniska störningar.

 

4) Skatteansvar

a) Priserna på de enskilda bränsleinjektorerna anges på Säljarens hemsida, inklusive skatt, vilket anges i det för närvarande gällande beloppet enligt gällande lagstiftning i Storbritannien.

 

5) Återkallelse från kontraktet

a) Återkallelse från kontraktet följer gällande gällande lagstiftning på Storbritannien territorium, huvudsakligen genom utvalda bestämmelser i civillagen.

b) Köparen bekräftar att det inte går att dra tillbaka från inköpsavtalet när den senare har ingåtts med fullständig medvetenhet om att de valda varorna ändrades eller på annat sätt förändrades enligt köparens önskemål.

c) Enligt artikel 1829.1 i civillagen har köparen rätt att återkalla sig från köpavtalet inom 14 dagar från mottagandet av bränsleinsprutarna. Denna rätt gäller inte det fall som avses i artikel 4 b.

- Ett återkallande från försäljningskontraktet kan skickas till säljaren via elektronisk kommunikation (via e-post).

- Avgång kan också skickas i skriftlig form till Säljarens adress som anges i introduktionen till dessa Allmänna Villkor.

- Vid retur av varan inom 14 dagar krävs full retur av beställningen.

d) Om köparen återkallar från köpavtalet avbryts kontraktet. Köparen är därför skyldig att genast återvända till säljaren av de inköpta bränsleinjektorerna.

- Föremålen måste levereras till Säljaren inom 14 dagar från dagen för återkallelse från köpavtalet.

- Köparen noterar att han / hon kommer att bära kostnaderna för att skicka bränsleinsprutarna till säljaren vid återkallelse från köpavtalet.

e) Vid återkallelse från köparens kontrakt åtar sig säljaren skyldigheten att återbetala köparen.

- Fonder kommer att returneras till Köparen på samma sätt som de levererades till Säljaren.

- Säljaren åtar sig skyldigheten att återlämna fonderna till köparen inom 14 dagar från det att leveransavtalet lämnades från inköpsavtalet, förutsatt att bränsleinsprutare returneras eller bevisligen levereras till säljaren av köparen.

- Säljaren är inte skyldig att returnera fonderna till köparen innan bränsleinsprutarna returneras eller åtminstone ett bevis i detta avseende skickas till rederiet.

f) I händelse av skada eller brister som uppstår på bränsleinsprutarna har säljaren rätt att proportionellt minska det belopp som ska returneras till köparen.

g) På samma sätt har Säljaren rätt att dra sig ur försäljningskontraktet så länge köparen har tagit över bränsleinsprutarna.

I händelse av att säljaren återkallar försäljningskontraktet enligt (g), är den senare skyldig att omedelbart återlämna de medel som erhållits från köparen.

 

6) Leverans av bränsleinsprutare

a) Säljaren är skyldig att leverera bränsleinsprutarna till den adress som köparen nämner i orderformuläret.

b) Säljaren erbjuder även internationell frakt på alla tillgängliga bränsleinsprutare.

c) Köparen är skyldig att acceptera ordern på den destination som anges i orderformuläret.

d) Om köparen inte övertar bränsleinjektorerna, kommer dessa att returneras till säljaren och därefter återlevereras. Köparen bekräftar att han eller hon är helt ansvarig för kostnaden för återleverans av bränsleinsprutarna.

e) Vid mottagande av en försändelse är köparen skyldig att kontrollera paketets integritet och dess innehåll.

i. Om köparen identifierar eventuella skador på förpackningen, måste han omedelbart rapportera detta till transportören.

ii. Om köparen tar emot sändningen i ett skick som tyder på att obehörig intrång kan ha inträffat, är han / hon inte skyldig att ta över leveransen från transportören.

 

7) Defekter av rättigheter

a) Rättigheter och skyldigheter med bristande prestanda regleras av gällande lagstiftning om konsumentskydd.

b) Säljaren är särskilt ansvarig för att bränsleinsprutarna är fria från eventuella brister som kan äventyra köparens rättigheter vid leveranssändningen.

c) Säljaren ansvarar också för att de levererade bränsleinjektorerna motsvarar det villkor som anges i anbudet samt den angivna beskrivningen som tillhandahålls online.

 

8) Övriga rättigheter och skyldigheter

a) Enligt denna bestämmelse förvärvar köpare äganderätter till bränsleinsprutare så snart de ersätter det belopp som avtalats i inköpsavtalet och därigenom förvärvar bränsleinjektorerna.

b) Eventuella klagomål avseende leveransen kan skickas till säljaren via elektronisk kommunikation (via e-post). Säljaren är således skyldig att skicka köparens uppgifter om hanteringen av hans klagomål, även via elektronisk kommunikation (via e-post).

Order Avbeställningsformulär - Mall

Om du vill avbryta din beställning, fyll i detta formulär och skicka det till vår adress.

- Vår adress: E-post: info@injectec.de

- Vi avbryter härmed ordern för att köpa följande varor (*) av dessa tjänster:

- Beställd / levererad

- Köparens namn

- Kundadress

- Kundens signatur (endast för pappersversion)

- Datum

______________
(*) Radera vid behov

 

9) Köparens personuppgifter skydd

a) Säljaren åtar sig att skydda och bearbeta köparens personuppgifter i enlighet med gällande tjeckisk och EU-lagstiftning i detta avseende.

b) Säljaren förbinder sig dessutom att på sin webbplats www.injectec.se ägga fram ett informationsdokument som informerar köparen om förvärv, skydd och behandling av köparens personuppgifter.

c) Köparen samtycker till att lämna personuppgifter för genomförandet av order- och inköpsavtalet.

d) Säljaren instämmer i att förvärvade personuppgifter kommer att användas av köparen uteslutande för utförande av order och ingående av köpavtalet.

e) Samtycket till behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas av köparen.

 

10) Företagskommunikation

a) I enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) skickar Injectec ingen kommersiell kommunikation till kunder, potentiella kunder eller registrerade användare.

 

11) Slutbestämmelser av GTC

a) Om en situation inte omfattas av de nuvarande Allmänna Villkoren, kommer Injectec att driva ändringar och lösningen regleras av Storbritannien gällande lagaregler.

b) Om inköpsavtalet ingås på internationell nivå, bekräftar köparen att under dessa omständigheter skall ingående av köpavtalet, återkallelse från inköpsavtalet etc. avgöras enligt  gällande rättsliga bestämmelser.

c) Säljaren godkänner att offentliggöra den nuvarande versionen av de allmänna villkoren och informationstexten för skydd och behandling av personuppgifter på webbplatsen www.injectec.se

 

12) Ansvarsbegränsning

12.1 Under dessa förhållanden utesluter eller begränsar ingen bestämmelse vår skyldighet för dödsfall eller skada på grund av vår vårdslöshet.

12.2 Enligt regel 12.1 kan vi inte hållas ansvariga för någon följd (indirekt), speciell eller kriminell förlust, skada, kostnad eller kostnad, nämligen förlust av data som orsakas av produkten, förlust av vinst, inkomstförlust. slöseri med tid eller fritid.

12.3 Vi kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av felaktig installation eller installation av produkten som orsakas av att du inte utför de angivna anvisningarna, försummelse av underhåll eller missbruk.

12.4 Vi tar endast ansvar för varor som är uppenbart defekta på grund av vår vårdslöshet. Vårt ansvar utesluts om skadan orsakas av en tredje person, till exempel tillverkaren av de levererade varorna, och kan krävas av honom eller hans försäkringsgivare.

12.5 Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella misslyckanden att utföra några av våra uppgifter som orsakas av speciella nödsituationer (naturkatastrof, naturkatastrof, strejk). Vårt totala ansvar kommer inte att överstiga 100% av priset för de levererade varorna på grund av en eller flera händelser (förutom dödsfall eller personskador, se 12.1).

 

13 Leverans

Alla försändelser är försäkrade. Vid förlust av transporten som orsakas av transportören får du en ny frakt baserat på din beställning, på ett ledigt leveransdatum, utan extra kostnad.

 

a) Leverans inom Sverige

Kostnaden för leverans till Sverige dom är 150 SEK. Det finns ingen extra avgift för kontantbetalning vid leverans. 

För leveranser inom Tjeckien tar det vanligtvis 3-5 arbetsdagar.

 

b) Leverans inom EU

Leverans till Europeiska unionen är gratis.  

För leveranser inom EU tar det vanligtvis 4-5 arbetsdagar.

 

c) Leverans utanför EU

Kostnaden för leverans till länder utanför EU är 25 euro och det tar normalt 5-7 arbetsdagar.

Fraktpriset beror inte på beställning, kvantitet eller ordervikt och förblir ständigt densamma.

 

14) Ekologi - Avfall

Vi strävar efter att minimera effekterna av vår verksamhet på miljön

a.) Reflow injektioner skickas i paketet som tidigare användes för att skicka dina gamla injektioner till oss.

b.) Förpackningen som köparen använder för att skicka injektorerna för reparationer kommer att användas för att skicka de injektorer som injiceras på nytt till dig.

Du kan också skicka eller beställa pickup för dina oanvändbara injektorer när som helst och vi kommer att ta hand om deras vidareåtervinning.

 

Dessa användarvillkor träder i kraft den 1.5.2024